Já jsem:Osobní stránka na adrese: celostnimedicina.stranky1.cz

Já jsem

Já jsem - Duchovní zákony
Slova „JÁ JSEM“ neznamenají zdůraznění našeho ega, naší osobnosti, ale znamenají ve skutečnosti nesmírně silnou hybnou sílu Vesmíru:

Vyslovíme-li slovo „JÁ“, pak jsme od této chvíle dali do pohybu Boží sílu, Boží moudrost, Boží inteligenci, Boží lásku, která je nyní připravena k činnosti a očekává vyslovení našeho přání. Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci Boha. Proto modlitby, prosby, žádosti, přání, ba dokonce i povely, se plní nejsnáze, začneme-li slůvky „JÁ JSEM“.

Vše je však třeba vyslovovat s patřičným respektem před nejvyšší autoritou Boha, s patřičnou láskou, pokorou, vroucností či niterností, s něhou a s procítěním našeho přání.

Zároveň musíme vyslovovat to, co chceme, s patřičnou důvěrou, pevnou a neotřesitelnou vírou a jistotou v to, že nám bude vyhověno. Jakékoliv pochyby, nevíra, nedůvěra a nejistota vůči tomuto vysokému duchovnímu učení jsou jedem realizace těchto našich přání.

-----

Jak to celé vlastně funguje? Trochu jako kdybychom měli Aladinovu kouzelnou lampu. V pohádce by to vypadalo asi takto:

Vyslovím-li slovo „JÁ“, Bůh mě okamžitě uslyší a zareaguje tak, že si na mě posvítí světelným kuželem - na mě, stojícího uprostřed kosmické tmy ve vesmíru - nyní ale stojícího uprostřed Jeho světelného kuželu. Přitom se na mě tázavě zahledí.

Vyslovím-li slova „JÁ JSEM“, pak Bůh pokývne hlavou a řekne: „Tak copak chceš, mé Boží dítě, čím ti mohu posloužit? Splním ti vše, co budeš chtít, ať je to pozitivní či negativní. Proto se ovládej a chtěj ode mě jen to pozitivní. Neboť je ti dáno do vínku, abys vtiskl mým čirým energiím vše, po čem tvé srdce touží. Musíš to jen vyslovit po těchto dvou slovech - „JÁ JSEM“. To od tebe očekávám, neboť konám rád pro své děti.“

Po těchto dvou slovech „JÁ JSEM“ musí tedy následovat vyslovení toho, co chceme - neboť Bůh nám splní vše bez ohledu na čas a prostor v souladu s naší svobodnou vůlí, osobní zodpovědností, které budou pod kontrolou našeho sebeovládání.

Učení „JÁ JSEM“
Je-li toto vysoké duchovní učení o „JÁ JSEM“ pochopeno a žijeme-li podle něj, změní náš život v nejpozitivnějším smyslu. Náš život je pak prodchnut vysokou spiritualitou, štěstím, radostí ze života a pochopením jeho smyslu. Toto učení je velmi rychlou cestou ke zvýšení našeho vědomí, k sebepoznání a sebeovládání a je studnou hluboké moudrosti.

Ačkoliv toto učení a nejvyšší zákony v něm obsažené jsou prastaré, je přesto vysoce aktuální, živé a souvisí s naším konáním na této zemi. Poučuje nás o možnostech jeho velmi praktického použití v našem současném lidském světě. Vede nás k pomoci bližnímu a dává nám do rukou ty nejúčinnější prostředky. Jsou to naše myšlenky, které jsou v našem konání tím nejmocnějším a nejdokonalejším nástrojem. Jimi lze docílit a uskutečnit vše dle naší svobodné vůle, naší kreativity a mravní odpovědnosti. Naše směrované a cílené myšlenky mohou odstranit jakýkoliv náš zdravotní problém, ale právě tak jsou i hlavní příčinou našich nemocí, protože:

„Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky." (z knihy „Odhalená tajemství“ od G.R.Kinga)

Zneužití tohoto učení o „JÁ JSEM“, způsobené neovládáním se nebo dokonce cíleným užitím pro egoistické a komerční zájmy, pro ovládání lidí a tím pro omezení jejich osobní svobody, která je nejvyšším statkem člověka, uvede do činnosti zákon odplaty, jemuž nemůže nikdo uniknout.

Toto učení, obsahující absolutní neměnné pravdy, platné po věky věků, přinesl do České republiky v roce 1993 jako jeden z prvních Ing. Vilém Palán. Vysoké duchovní zákony - učení o „JÁ JSEM“ můžeme nazvat „Boží Alchymií“ či „Boží Magií“ a lze ho uplatnit jen s hlubokou vírou.

(částečně převzato od www.reiki-jajsem.cz)


Zde uváděné mantry jsou výňatky z knihy "Hovory o Já Jsem" Nanebevzatého Mistra Saint Germaina od G:R.Kinga. v překladu E.Melzerové, O.Pénzesové a Ing.V.Palána