Reiki:Osobní stránka na adrese: celostnimedicina.stranky1.cz

Reiki

Reiki
Jak Reiki působí:
• odstraňuje toxické látky z těla
• uvolňuje zablokovanou energii
• vede k hlubokému uvolnění na mnoha úrovních
• harmonizuje po stránce fyzické a psychické
• přivádí do těla léčivou životní sílu a vitalizuje
• zvyšuje vibrace a tím přispívá ke zvýšení a zkvalitnění životodárné energie
• posiluje a vyvolává ozdravné procesy
• působí nezávisle na náboženském přesvědčení


DOPORUČUJI: 5 principů REIKI:
1. Právě dnes se nerozčiluj
2. Právě dnes si nedělej starosti
3. Právě dnes buď vděčný
4. Právě dnes konej svoji práci poctivě
5.Právě dnes buď přívětivý k druhým

NĚKOLIK VĚT O REIKI
Co je Reiki? Reiki je universální životní energie. Prostřednictvím Reiki získáte vnitřní rovnováhu, vyrovnanost a harmonii. Znamená to, že Reiki energie překonává „tendenci k nepořádku“, což odpovídá druhé hlavní větě termodynamiky a odvrací tím proces stárnutí. Dokáže to tím způsobem, že bezprostředně i nepřímo harmonizuje jemně-hmotná těla a čakry.

Disharmonie v jemně-hmotných tělech a v čarách blokují průtok univerzální životní energie, to znamená, že nemůže proniknout lidským tělem a to ani na spirituální, psychické či fyzické rovině. Životní energie může proudit bez překážek jen tehdy, budou-li čakry sladěné a harmonizované. Pak zásobují člověka jemně-hmotnou potravou - univerzální životní energií a jeho fyzická, psychická i spirituální rovina vykazují zdraví.

Takto léčil Gautama Budha i Ježíš Kristus! Reiki a léčící ruce jsou darem Božím pro celé lidstvo, bez rozdílu konfesí! Tímto způsobem Reiki léčí - neboť kde není životní energie, tam se umírá.