Nemoci - příčina - afirmace:Osobní stránka na adrese: celostnimedicina.stranky1.cz

Nemoci - příčina - afirmace

(Převzato z knihy Louise L. Hay: Miluj svůj život)
MALÁTNOST:Viz. ÚNAVA

MASTOIDITIDA:Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.
Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.

MDLOBY:Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. ,,Vokno“
Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul

MENSTRUAČNÍ POTÍŽE: Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.
Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená

MIGRÉNY:Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy.
(migrénu lze většinou odstranit masturbací)
Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.

MIŠNÍ MENINGITIDA:Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.
Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.

MONILIÁZA Viz. KANDIDÓZA

MONONUKLEOZA:Návyk znevažovat a bagatelizovat život, přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.
Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji

MOŘSKÁ NEMOC:Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek
Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu

MOUČNIVKA Viz. KANDIDÓZA

MOZEK:Představuje ,,počítač,, řídicí centrum.
S láskou řídím svou mysl.

MOZKOVÁ MRTVICE: Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení životaŽivot je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí

MOZKOVÝ NÁDOR:Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky
Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje

NADLEDVINKY- POTÍŽE: Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat

NÁDORY:Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor Snadno odpouštím.
Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami

NARKOLEPSIE:Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být
Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

NARKOMANIE:Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe
Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost

NEFRITIDA: Viz. ZÁNĚT LEDVIN

NEHODY:Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí
Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro

NEHTY - KOUSÁNÍ:Představují ochranu.S důvěrou vztahuji ruce. Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů
Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život

VROSTLÉ DO MASA:Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed
Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

NECHUTENSTVÍ:Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost Je bezpečné být sám sebou.
Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

NEPLODNOST:Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.
Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený

NERVOVÉ ZHROUCENÍ:Egocentrismus. Zablokovaná komunikace
Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.

NERVOZITA: Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života
Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.

NERVY:Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.
Komunikuji snadno a s radostí

NESPAVOST:Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

NEURALGIE: Trest za vinu. Úzkost z komunikace.
Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou

NEVOLNOST: Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro

,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI: V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.
Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!

NEŽITY:Překypující, kvasící zloba
Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený

NOHY- POTÍŽE:Nesou nás v životě vpřed - Život je tu pro mne.
- STEHNA: Lpění na traumatech z dětství
S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.
- LÝTKA: Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu
S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

NOS: Představuje sebepoznání
Jsem si vědom svých intuitivních schopností

NOSNÍ MANDLE:Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané
Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme

OBEZITA: Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění
Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

OBLIČEJ: Představuje to, co ukazujeme světu.
Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem

OBRNA: Ochromující žárlivost.
Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu

OČI: Představují schopnost zřetelně vidět
Dívám se radostnýma a laskavýma očima
- POTÍŽE: Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě
Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám
- ASTIGMATISMUS: Strach doopravdy vidět sama sebe
Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti
- DALEKOZRAKOST:Strach z přítomnosti
Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí
- DĚTSKÉ: Odmítání vidět, co se děje v rodině
Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí
GLAUKOM:
(ZELENÝ ZÁKAL) Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.
Dívám se něžně a laskavě
KRÁTKOZRAKOST: Strach z budoucnosti
Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí
ŠEDÝ ZÁKAL: Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna
Život je věčný a plný radosti
ŠILHAVOST
- ROZBÍHAVÁ:Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem
- SBÍHAVÁ: Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.
Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený

OCHABLÉ RYSY:Ochablé rysy v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu
Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý

OPAR: Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií
Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality

OPAR, PÁSOVÝ:Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne
Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku

OSTEOMYELITIDA:Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ

OTLAKY:Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach
Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro

OTOKY:Čeho nebo koho se nechcete zbavit?
Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.

OTUPĚLOST: Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.
Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku

PADOUCNICE: Viz. EPILEPSIE

PÁCHNOUCÍ DECH:Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.
Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.

PÁCHNOUCÍ POT:Strach. Strach z ostatních. Štítivost vůči sobě sama
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí

PÁLENÍ ŽÁHY:Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.
Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života

PARADENTÓZA:Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům
Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně

PARALÝZA: Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor
Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace

PARKINSONOVA NEMOC: Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach
Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života

PÁTEŘ: Představuje životní oporu
Vím, že život je mi vždy oporou
- BEDERNÍ Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít odvšech pokoj. Zbavuji se minulosti.
Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed
- HRUDNÍ:Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.
- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ:Strach z peněz. nedostatek finanční podpory
Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí
- KRČNÍ:Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.
Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE: Viz. ZAKŘIVENÍ

PAŽE:Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.
Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.

PEPTICKÝ VŘED
(viz též VŘEDY, ŽALUDEK): Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.

PÍŠTĚL:Strach. Překážka v procesu zbavování.
Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.

PLÁČ:Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.
Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

PLÍCE: Schopnost přijímat život. - Přijímám život v dokonalé rovnováze.
PLICNÍ POTÍŽE: Deprese. Smutek. Strach přijímat život.
Pocit, že nejsem hoden žít naplno.Jsem schopen naplno přijímat život.

PLÍSNĚ: viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE

PLOTÉNKY: nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.
Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.

PLYNATOST: Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil

PMS: viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

PODVĚSEK MOZKOVÝ: viz HYPOFÝZA

PODVRTNUTÍ: viz VÝRON

POHLAVNÍ NEMOCI: Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.
Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.

POHMOŽDĚNINY: Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.
Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.

POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE): Strach z rodiče, většinou otce.Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.

PÓRY: viz UCPANÉ PÓRY

POTRAT: Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.
Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS):Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.
Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.

PROSTATA: Představuje mužský princip. - Přijímám své mužství a raduji se z něj
- POTÍŽE: Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.

PRSA: Představují mateřskou péči a výživu. - Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
- UZLINY, CYSTY, NÁDORY
(viz též CYSTY):Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.
Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.

PRSTY: Představují detaily života. - Jsem usmířený s detaily života.
- MALÍČEK: Představuje rodinu a předstírání.
Je mi dobře s rodinou života.
- NA NOHOU :detaily budoucnosti.
Všechny detaily se vyřeší samy.
- PALEC: Představuje intelekt a obavy.
Má mysl je upřímná.
- PROSTŘEDNÍČEK:Představuje vztek a sexualitu.
Je příjemný být mužem/ženou.
- PRSTENÍČEK: Představuje svazky a smutek
Miluji klidně a laskavě.
- UKAZOVÁČEK:Představuje ego a strach.
Jsem v bezpečí

PRŮJEM: Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.
Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.

PSORIÁZA viz LUPÉNKA

PUCHÝŘE: Odpor. Nedostatek citové ochrany.
Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.

RAKOVINA: Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.
Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

RAMENA: Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.
Mohu se svobodně radovat.

RAMENA, KULATÁ viz SKOLIÓZA

REVMATIKÁ ARTRIDA:Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.
Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.

REVMATISMUS: Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť. Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.

ROZEDMA PLIC: Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.
Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA:Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

RUCE: Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.
Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.

RÝMA:Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“
Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
RÝMA, CHRONICKÁ:Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.
Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA, SENNÁ:nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.
Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.

ŘÍHÁNÍ: Strach. Příliš rychlé hltání života.
Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.

SANICE:viz ČELIST

SENILITA:Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.
Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.

SKLERODOMINE: Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.
Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.

SKLERÓZA: viz ARTERIOSKLERÓZA
SKLERÓZA MULTIPLEX viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

SKOLIÓZA: Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.
Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.

SLEZINA: Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.

SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY):Představuje sladkost života.
Mám sladký život.

SNĚŤ:Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.
Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.

SPÁLENINY: Zloba. Vztek. Vznětlivost.
V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.

SRDCE: Představuje centrum lásky a bezpečí. - Mé srdce bije v rytmu lásky.
SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT):Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.
Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.

STÁRNUTÍ- POTÍŽE: Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.

STRABISMUS: viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST

STRNULOST:Strnulé, rigidní myšlení.
Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.

STRUMA: Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění.
Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.

STYDKÁ KOST:Představuje ochranu genitálií.
Má sexualita je v bezpečí.

STŘEVA:místo, kde se tělo zbavuje odpadu.
Snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.
- POTÍŽE: Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného.
Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.
SVALOVÁ DYSTROFIE: Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.
Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.

SVĚDĚNÍ: Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.
Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.

SVRAB: Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.
Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.

SYFILIS: viz POHLAVNÍ NEMOCI

ŠEDIVĚNÍ VLASŮ: Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.
Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.

ŠEDÝ ZÁKA viz OČNÍ POTÍŽE

ŠILHAVOST viz OČNÍ POTÍŽE

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
-POTÍŽE:Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.
Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.
- HYPERFUNKCE:Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.
Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.

TASEMNICE: Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.
Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.

TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA) Rozvádějí radost ze života.Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.

TETANUS: Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.
Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.

TONSILITIDA viz ANGÝNA

TOXIKOMANIE: viz NARKOMANIE

TRICHOFYCIE:Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.

TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST):Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.
Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.

TROMBÓZA: Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.
Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.

TRUDOVITOST:viz AKNÉ

TUBERKULÓZA: Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.

TUK:Představuje ochranu. Přecitlivělost.
Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.

UCPANÉ PÓRY:Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.

ÚNAVA:Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.
Jsem plný energie a nadšení ze života.

URETERITIDA a URETRITIDA:Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

ÚSTA:Představují přijímání výživy a nových myšlenek. - Jsem živ z lásky.
- POTÍŽE: zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky. Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.

UŠI:Představují schopnost slyšet. - Naslouchám s láskou.
UŠNÍ BOLESTI:Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.
Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.

ÚZKOST:Nedůvěra v přirozený běh života.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.

VAJEČNÍKY: Představují stvoření i tvořivost.
Jsem vyvážená ve své tvořivosti.

VARLATA: Představují mužský princip. - Je bezpečné být mužem.

VITILIGO: Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám dožádného nebezpečí. Jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.

VOLE: viz STRUMA

VROZENÉ VADY: Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.
Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.

VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ): Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.

VULVA: Představuje zranitelnost a citlivost.
Je bezpečné být zranitelný a citlivý.

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ: Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.
Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.

VYRÁŽKA (EXANTÉM): Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.

VÝRON: Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.
Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.

VÝTOK, BÍLÝ: Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera. Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.

VZTEKLINA Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.
Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.

ZÁCPA: Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.
Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.

ZÁDA: viz PÁTEŘ

ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE: Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.
Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.

ZÁNĚT (všeobecně): Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.
Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.
Z. JATER: Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku. Má mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
Z. KLOUBŮ: Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.
Jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.
Z. KOSTNÍ DŘENĚ:Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.
Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.
Z. KYČELNÍKU:Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.
Z. LEDVIN:Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.
V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.
Z. MANDLÍ: viz ANGÍNA
Z. OČNÍ ROHOVKY: Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.
Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
Z. POCHVY: Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.
Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.
Z. SEDACÍHO NERVU: viz ISCHIAS
Z. SLEPÉHO STŘEVA:Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.
Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.
Z. SLINIVKY: Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.
Z. SPOJIVEK :Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.
Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ: Zloba a frustrace. Odmítání vidět.
Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Z. TLUSTÉHO STŘEVA: Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.
Z. ŽIL: Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.
Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.

ZÁPAL PLIC: Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.

ZÁPĚSTÍ: Představuje pohyb a uvolněnost.
Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.

ZÁVRAŤ: přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený.
Je bezpečné žít a radovat se.

ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA:viz SKLERODERMIE

ZDUŘENÍ Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.
Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.

ZIMNICE: Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji. Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.

ZLOMENINY viz KOSTI

ZTRÁTA PAMĚTI:Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.
Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.

ZTRÁTA ROVNOVÁHY: Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.
Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.

ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU: viz OTLAKY

ZTUHNUTÍ ŠÍJE: Neústupná paličatost.
Je bezpečné znát názory ostatních.

ZUBY: Představují rozhodnutí.
ZUBNÍ POTÍŽE: Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.
Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ: Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.

ŽALUDEK: Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky.
Snadno a přirozeně zažívám život.
ŽALUDEČNÍ POTÍŽE: Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.
Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.

ŽENSKÉ NEMOCI: Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.
Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.

ŽÍLY:Rozvádějí radost ze života.
Naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.

ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE): Představují iniciativu a aktivitu.
Jsem tvůrčí silou ve svém světě.

ŽLOUTENKA : Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.
Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.

ŽLUČOVÉ KAMENY:zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.

ŽRAVOST viz NECHUTENSTVÍ